12 Results for st anthony catholic church in Phoenix, AZ

 

St Anthony Roman Catholic

909 S 1st Ave

Phoenix, AZ (0.7 mi)

1

Saint Anthony Catholic Church

909 S 1st Ave

Phoenix, AZ (0.7 mi)

2

St Matthew`s Catholic Church

2038 W Van Buren St

Phoenix, AZ (1.7 mi)

3

St Mark Catholic Church

400 N 30th St

Phoenix, AZ (3.4 mi)

4

St Rose Catholic Church

2825 W Rose Canyon Cir

Phoenix, AZ (6.1 mi)

5

St Theresa Catholic Church

5045 E Thomas Rd

Phoenix, AZ (6.4 mi)

6

St Jerome Catholic Church

3450 W Desert Cove Ave

Phoenix, AZ (10.1 mi)

7

St Joseph's Catholic Church

11001 N 40th St

Phoenix, AZ (10.7 mi)

8

St Benedict Catholic Church

16223 S 48th St

Phoenix, AZ (11.7 mi)

9

St Paul's Catholic Church

330 W Coral Gables Dr

Phoenix, AZ (12.4 mi)

10